Tech-Meat
Jarvis Polska: 650P - 760P - 770P - 870P - 970P

La Parmentiere - 650P - 760P - 770P - 870P - 970P

CEL
Maszyny do odparzania oraz maszyny do usuwania szczeciny typu 650P, 760P, 770P, 870P i 970P przeznaczone są do odparzania i usuwania szczeciny z cielęciny, bydła rogatego oraz nóg i głów baranich oraz do czyszczenia i usuwania szczeciny z całych prosiąt. Niewielki model 650P przeznaczony jest do obróbki nóg cielęcych, wołowych i baranich oraz głów baranich i cielęcych o wadze nie większej niż ok. 8 kg.

PRACA
Maszyny do usuwania szczeciny umożliwiają w trakcie jednego działania przeprowadzić pełną obróbkę nóg wołowych oraz całego prosięcia w trakcie obróbki wykańczającej pozostałych części.

WAŻNE
W celu uzyskania maksymalnej wydajności oraz najwyższej możliwej jakości produktów końcowych w trakcie obróbki nóg baranich, nóg cielęcych oraz głów cielęcych sugeruje się obróbkę zgodnie z poniższą tabelą, np.:

 1. W celu najlepszego wykończenia, w trakcie obróbki baranich nóg oraz w trakcie usuwania szczeciny maszynie usuwającej szczecinę nogi powinny być poddane obróbce w urządzeniu rozdrabniającym.
 2. Po usunięciu szczeciny, nogi cielęce powinny zostać umieszczone na stole i oznaczone przy użyciu palinka butanowo-gazowego. W celu uzyskania najlepszych wyników obróbki sugeruje się włożenie nóg na chwilę (1 do 1 ½ minuty) do maszyny usuwającej szczecinę w celu ich umycia.
 3. Wykończenie obróbki głów cielęcych przy użyciu elastycznego noża z trzonkiem.
Dane techniczne
  Odparzanie - Usuwanie Szczeciny Dodatkowe wykończenie
650P 760P 770P 870P 970P Rozdrabnianie Ostrze obrotowe Opalanie Powtórne mycie
Cielęce nogi        
Prosię          
Baranie nogi*      
Cielęce nogi    
Cielęce nogi > 8 kg        
Cielęce głowy
< 8 kg
     

* - W celu dodatkowego wykończenia baranich nóg należy użyć:

 • Urządzenie do rozdrabniania 670RD po 650P.
 • 880RD po 770P.
 • 2 x 880RD po 870P.
Godzinna wydajność
Typ Nogi Głowy Prosię
(8/15 kg)
(2,5 kg)
bydło
(1,2 kg)
cielęcina
(0,25 kg)
baranina
(8 kg)
cielęcina
(2 kg)
baranina
650P 100 225 450* 900** 25 60  
760P 180 400 800* 1200** 50 125 35/60
770P 400 875 1800* 3600** 100 225 60/100
870P 600 1200 2800* 5600** 150 350 85/150
970P 720 1560 3360* 6720** 180 420 100/180

* - Obróbka i wykończenie wykonywane całkowicie w urządzeniach do usuwania szczeciny.
** - Początkowa obróbka w maszynie do usuwania szczeciny i dodatkowe wykończenie w urządzeniu do rozdrabniania.

Cechy:

 • Wszystkie maszyny, ramy oraz zewnętrzne izolacje wykonane są ze stali nierdzewnej.
 • Moc silnika w zależności od modelu (patrz ostatnia tabela).
 • Gorąca woda bieżąca (patrz ostatnia tabela).
 • Cylindryczny zbiornik wyłożony wewnątrz płytą ze stali nierdzewnej tzw. "Diamond Point" ze specjalnymi obrotowymi guzami zapewnia intensywne i ostrożne usuwanie szczeciny.
 • Płyta obrotowa ze specjalnie zaprojektowanymi otworami w połączeniu z guzami zapewnia jednolitą obróbkę produktów oraz sukcesywne pozbywanie się usuniętej szczeciny.
 • Maszyny są bardzo wydajne i ich konserwacja jest prosta: nie jest wymagane chłodzenie.
 • Drzwi otwierają się o kąt 180°
 • Drzwi zatrzaskowe umożliwiają dostęp do wnętrza celem czyszczenia maszyny, co z kolei zapewnia maksimum higieny.
 • Na zewnątrz drzwi, korytarze bezpieczeństwa połączone są z maszynami.
 • Należy używać odprowadzenia wody znajdującego się na każdej maszynie, w zależności od położenia miejsca pracy (na żądanie klienta).
 • Wszystkie modele urządzeń oparzających i usuwających szczecinę są wyposażone w drzwi z pneumatycznymi podnośnikami (6 bar) umożliwiające ich otwieranie i zamykanie za pomocą zdalnego sterowania, zapełniając racjonalne działanie i bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkownika.
 • Maszyny objęte są 3-letnią gwarancją, z wyłączeniem ponadwymiarowych silników, które muszą być zabezpieczone dwubiegowo za pomocą oddzielnych włączników oraz ścierniwa na płycie.
Ilość sztuk / operacja
Typ Nogi Głowy Prosię
(8/15 kg)
(2,5 kg)
bydło
(1,2 kg)
cielęcina
(0,25 kg)
baranina
(8 kg)
cielęcina
(2 kg)
baranina
650P 25 45 225 5 12  
760P 45 80 400 10 25 5/9
770P 100 175 900 20 45 8/15
870P 150 260 1400 30 70 12/22
970P 180 310 1680 36 80 14/26
Czas pracy 15/20 min. 7/10min. 10/20 min. 6/10 min. 8/10 min. 3/4 min.

 

Typ Moc Stosunek wpłynności
gorąco zimno
650P 6/4 Kw 1500 1500
760P 6/4 Kw 2000 2000
770P 9/6,2 Kw 2500 2000
870P 15/11 Kw 3000 2000
970P 20/15 Kw 3000 2000

WAŻNE
Aby uzyskać optymalne wykorzystanie maszyny, proponujemy zastosować termostatyczny mikser przeciwprądowy z termometrem pomiaru temperatury. Sprzęt ten jest dostarczany na życzenie przez LA PARMENTIERE.

OPCJA
Wszystkie maszyny mogą być wyposażone w automatyczną szafkę, która umożliwi otrzymanie optymalnego ustawienia w czasie, kiedy produkty przebywają wewnątrz maszyny. Zalety tej opcji są znaczne, jak wyszczególniono poniżej:

 • Oszczędności w zatrudnieniu, ponieważ stały nadzór nie jest konieczny.
 • Oszczędność wody i energii elektrycznej.
 • Optymalne warunki do pracy.